Μαγνητικη Μνημη Πυρηνα

Η μαγνητική μνήμη πυρήνα (core memory), υπήρξε ένας ενδιάμεσος τύπος μνήμης, που αντικατατέστησε τις μνήμες σωλήνων κενού (vacuum tube) στους πρώτης γενιάς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κυριάρχησε τις δεκαετίες του ’60 και του ’70, πριν αντικατασταθεί από τις μνήμες ημιαγωγών σε μορφή ολοκληρωμένου κυκλώματος. Συνέχεια ανάγνωσης Μαγνητικη Μνημη Πυρηνα

Advertisements