Λεξικο Ορων

TranslateΣυντομογραφίες και ορολογία πληροφορικής που συναντιούνται συχνά στα κείμενα του Σαν Σήμερα στους Υπολογιστές και η μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
(Πηγή: wikipedia)

Στο τέλος της σελίδας θα βρείτε και τους πιο συνηθισμένους τύπους θυρών στους υπολογιστές.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

 • ADC (Analog to Digital Converter) – μετατροπέας αναλογικού (σήματος) σε ψηφιακό
 • AI (Artificial Intelligence) – τεχνητή νοημοσύνη
 • ALU (Arithmetical and Logical Unit): Αριθμητική και Λογική Μονάδα (ΑΛΜ)
 • ASCII (American Standard Code for Information Interchange) – Κώδικας ASCII (κωδικοποιημένο σύνολο χαρακτήρων)
 • ASM (Assembly Language) – συμβολική γλώσσα, συμβολογλώσσα)
 • CAD (Computer Aided Design) – Σχεδιασμός με τη βοήθεια υπολογιστή
 • CISC (Complex Instruction Set Computing) – Υπολογιστής Σύνθετου Συνόλου Εντολών (βλ. και RISC)
 • CMOS (Complementary MOS) – Συμπληρωματικό MOS (βλ. MOS)
 • CPU (Central Processing Unit) – Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ), ή απλά επεξεργαστής
 • CD (Compact Disc): οπτικός δίσκος
 • DAC (Digital to Analog Converter) – μετατροπέας ψηφιακού (σήματος) σε αναλογικό
 • DMA (Direct Memory Access) – Άμεση Πρόσβαση Μνήμης
 • DSP (Digital Signal Processor) – επεξεργαστής ψηφιακού σήματος
 • DVD (Digital Versatile Disc): Ψηφιακός Πολυμορφικός Δίσκος (αδόκιμος όρος)
 • ERP (Εnterprise Resource Planning Systems) – συστήματα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού
 • FPU (Floating Point Unit) – Μονάδα Κινητής Υποδιαστολής (στις CPU). Αρχικά αυτό το ρόλο είχαν οι μαθηματικοί συνεπεξεργαστές
 • GPU  (Graphics Processing Unit) – Μονάδα Επεξεργασίας Γραφικών (3D)
 • GUI (Graphics User Interface): Γραφική Διεπαφή Χρήστη, Γραφική Διεπιφάνεια Χρήστη, Γραφικό Περιβάλλον Χρήσης
 • IC (Integrated Circuit) – ολοκληρωμένο κύκλωμα
 • ICT (Information and Communication Technologies) – Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • ΙΡ (Internet Protocol): Πρωτόκολλο επικοινωνίας στο Internet
 • ISP (Internet Service Provider) – Πάροχος Υπηρεσιών Διαδικτύου ή Παροχέας Υπηρεσιών Διαδικτύου
 • LAN (Local Area Network) – τοπικό δίκτυο
 • MAN (Metropolitan Area Network) – Μητροπολιτικό Δίκτυο. Δίκτυο που δεν ξεπερνά τα όρια μίας (μικρής) πόλης
 • MEMS (MicroElectroMechanical System) – Μικροηλεκτρομηχανικό σύστημα
 • MMU (Memory Management Unit) – Μονάδα Διαχείρισης Μνήμης
 • MOS (Metal-Oxide-Semiconductor) – Μέταλλο-Οξείδιο-Ημιαγωγός (τεχνική κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων)
 • ΜΡ3 (MPEG Audio Layer 3) – Πρότυπο συμπίεσης και αναπαραγωγής ψηφιακής ποιότητας ήχου (μέρος του προτύπου MPEG)
 • MPEG (Μοtίοn Picture Experfs Group) – Πρότυπο για την ψηφιακή συμπίεση εικόνας και ήχου
 • OS (Operating System): βλ. operating system
 • PC (Personal Computer) – προσωπικός υπολογιστής
 • QoS (Quality of Service) – ποιότητα υπηρεσίας, ποιότητα εξυπηρέτησης
 • RAM (Random Access Memory) – Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (VRAM – Video RAM, SRAM – Static RAM, DRAM – Dynamic RAM)
 • RISC (Reduced Instruction Set Computing) – Yπολογιστής Περιορισμένου Συνόλου Εντολών (βλ. και CISC)
 • ROM (Read Only Memory) – Μνήμη μόνο για ανάγνωση
 • RFC (Request For Comments) – Τελική φάση της ανάπτυξης ενός πρωτοκόλλου ή σύμβασης για προγραμματισμό δικτύων, που οι συγγραφείς δημοσιοποιούν το κείμενο με την ένδειξη «Αίτηση για σχόλια».
 • SNR (Signal to Noise Ratio) – λόγος σήματος προς θόρυβο
 • TTL (Transistor-Transistor Logic) – Λογική Τρανζίστορ-Τρανζίστορ (τεχνική κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων)
 • UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) – Ασύγχρονη σειριακή θύρα επικοινωνίας
 • URL (Uniform Resource Locator) – διεύθυνση ιστοσελίδας
 • VLAN (Virtual Local Area Network) – εικονικό τοπικό δίκτυο
 • VR (Virtual Reality) – εικονική πραγματικότητα
 • WAN (Wide Area Network) – WAN με περιγραφή «δίκτυο ευρείας περιοχής»
 • Wintel (Windows + Intel) – Υπολογιστές με x86 επεξεργαστή και Windows OS (IBM-PC συμβατά)
 • WWW ή www (World Wide Web) – Παγκόσμιος Ιστός, Διαδίκτυο

ΟΡΟΛΟΓΙΑ

A

 • access – πρόσβαση
 • accumulator – συσσωρευτής
 • address – διεύθυνση
 • administrator – διαχειριστής
 • antialias – εξομάλυνση
 • application – εφαρμογή
 • array – παράταξη, πίνακας
 • assembly code – συμβολικός κώδικας
 • assembler – συμβολομεταφραστής
 • attribute – ιδιότητα, γνώρισμα
 • authentication – πιστοποίηση ή αυθεντικοποίηση ή έλεγχος αυθεντικότητας

B

 • backup – αντίγραφο ασφαλείας, εφεδρικό αντίγραφο, εφεδρικός
 • band – ζώνη
 • bandwidth – εύρος ζώνης, φασματικό εύρος
 • binary – δυαδικός
 • bit – δυαδικό ψηφίο, ή απλώς ψηφίο (0 ή 1)
 • bitmap – πίνακας τιμών χρώματος για κάθε pixel της οθόνης
 • browser – πλοηγός, φυλλομετρητής (ή «πρόγραμμα πλοήγησης»), περιηγητής
 • broadband – ευρυζωνικός, ευρεία ζώνη
 • broadcast – μετάδοση
 • Blog: ιστολόγιο
 • bookmark – σελιδοδείκτης
 • boolean algebra – άλγεβρα Μπουλ
 • buffer – περιοχή ενδιάμεσης αποθήκευσης (buffering – ενδιάμεση αποθήκευση)
 • bug – σφάλμα προγράμματος
 • Bus: δίαυλος
 • byte – ψηφιολέξη

C

 • cache – προμνήμη, κρυφή μνήμη, προσωρινή ή λανθάνουσα μνήμη
 • card – κάρτα
 • chipset – ομάδα των κεντρικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
 • click – κλικ, επιλογή
 • client – πελάτης, εξυπηρετούμενος
 • cluster – συστοιχία υπολογιστών (όταν όλοι οι κόμβοι είναι πανομοιότυποι)
 • code – κώδικα προγράμματος
 • codec: σύντημηση των αγγλικών λέξεων coder (κωδικοποιητής) decoder (αποκωδικοποιητής) . Χρησιμοποιείται ως έχει αφού οι ελληνικές λέξεις δεν προσφέρονται για μια ανάλογη σύντμηση.
 • core – πυρήνας
 • command – εντολή
 • compiler – μεταγλωττιστής
 • cookie – ραβασάκι (cookie=cookie δεν είναι μετάφραση!)
 • core (cpu core) – πυρήνας
 • crawler – περιηγητής
 • cryptography – Κρυπτογραφία
 • cursor – κέρσορας, δρομέας

D

 • Data – Δεδομένα
 • dataflow, data-flow, data flow – ροή δεδομένων
 • data-flow diagram – διάγραμμα ροής δεδομένων
 • database – βάση δεδομένων
 • desktop – επιφάνεια εργασίας (desktop computer – υπολογιστής γραφείου)
 • device – συσκευή
 • debugger – αποσφαλμάτωση
 • Distributed system – κατανεμημένο σύστημα (το πλέον γνωστό παράδειγμα κατανεμημένου συστήματος σήμερα είναι το διαδίκτυο)
 • documentation – τεκμηρίωση
 • domain – τομέας
 • domain name – όνομα τομέα
 • Download – μεταφόρτωση, ανάκτηση ή «κατέβασμα»
 • drag-and-drop – «σύρε κι άσε» (μέθοδος μεταφοράς αντικειμένων/αρχείων με το ποντίκι)
 • driver – οδηγός (συσκευής)
 • duplex – (επικοινωνία) διπλής κατεύθυνσης

E

 • Email, e-mail: η-μήνυμα, ηλεκτρονική αλληλογραφία, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail service – «υπηρεσία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας»)
 • embedded system – ενσωματωμένο σύστημα (υπολογιστικό σύστημα, συγκεκριμένου σκοπού, το οποίο είναι ενσωματωμένο σε μία συσκευή)
 • emulator – εξομοιωτής
 • encoding – κωδικοποίηση
 • encryption – κρυπτογράφηση
 • editor- κειμενογράφος (πρόγραμμα εξομοίωσης της λειτουργίας της γραφομηχανής), διορθωτής
 • edition – έκδοση
 • e-shop – ηλεκτρονικό κατάστημα
 • execute – εκτελώ ένα πρόγραμμα ή μια εντολή (execution – εκτέλεση προγράμματος/εντολής)
 • external – εξωτερικός (π.χ. external hard disk – εξωτερικός σκληρός δίσκος), το αντίθετο του Internal.

F

 • fax – τηλεομοιοτυπία
 • feature – χαρακτηριστικό
 • field – πεδίο
 • file – αρχείο
 • file extension – επέκταση ονόματος αρχείου
 • filesystem, file system – σύστημα αρχείων
 • firmware – σταθερολογισμικό, πρόγραμμα αποθηκευμένο σε μόνιμη (ή ημι-μόνιμη) μνήμη
 • floating point – κινητή υποδιαστολή
 • floppy disk – δισκέτα, εύκαμπτος δίσκος
 • folder – φάκελος
 • format – διαμόρφωση (δίσκου), μορφή/τύπος (συσκευής)
 • front-end – αρχικό κομμάτι προγράμματος σε μια σειριακή ροή διαδικασιών-επεξεργασίας πληροφορίας
 • function – συνάρτηση, λειτουργία

G

 • gateway – πύλη δικτύου
 • graphics card: κάρτα γραφικών

H

 • hard disk – σκληρός δίσκος
 • hardware – εξοπλισμός ή (hardware) ή υλικό ή υλισμικό
 • heuristics ή heuristic methods – ευρετικά ή ευρετικές μέθοδοι
 • hexadecimal – δεκαεξαδικός
 • homebrew (αμετάφραστο) – ιδιοκατασκευή (απόδ.), εφαρμογές αναπτυγμένες από ερασιτέχνες
 • homepage – αρχική σελίδα,προσωπική ιστοσελίδα , κεντρικός ιστότοπος
 • hotplugging: Θερμή σύνδεση, όταν δε χρειάζεται να σβήσει ο Η/Υ για τη σύνδεση με εξωτερική συσκευή (πχ οι συσκευές USB είναι hotplugging)
 • hub -διανομέας
 • hyperlink – υπερσύνδεσμος, δεσμός
 • hypertext – υπερκείμενο

I

 • image – εικόνα
 • implementation – υλοποίηση
 • index – δείκτης θέσης, ευρετήριο, δείκτης θέσης στοιχείου
 • information theory – θεωρία πληροφορίας
 • install – εγκαθιστώ (installation – εγκατάσταση)
 • instruction set – σύνολο εντολών
 • interactive – αλληλεπιδραστικός, διαδραστικός
 • interface – διεπαφή, περιβάλλον
 • Internet – Διαδίκτυο
 • interrupt – διακοπή
 • interoperability – διαλειτουργικότητα
 • interpreter – διερμηνέας, διερμηνευτής. Το πρόγραμμα που κάνει την ερμηνεία του κώδικα.
 • intranet – εταιρικό/ιδιωτικό δίκτυο

J

 • joystick – χειριστήριο, μοχλός ελέγχου
 • junk (mail) – ανεπιθύμητη (αλληλογραφία)

K

 • keyboard – πληκτρολόγιο
 • kernel – πυρήνας

L

 • language – γλώσσα
 • latency – καθυστέρηση μεταφοράς (= χρόνος διάδοσης + χρόνος μετάδοσης + χρόνος αναμονής), χρόνος αντίδρασης, χρόνος αναμονής
 • layout – διάταξη
 • layer – στρώμα, επίπεδο
 • lag – καθυστέρηση, υστέρηση
 • library – βιβλιοθήκη
 • link – σύνδεσμος
 • localization – προσαρμογή λογισμικού με βάση τοπικές ιδιομορφίες
 • login – σύνδεση ή είσοδος όταν γίνεται αναφορά σε browsers
 • logout – τέλος συνόδου, αποσύνδεση ή έξοδος
 • logic circuit – λογικό κύκλωμα
 • logic gate – λογική πύλη
 • logic operation – λογική πράξη
 • loop – βρόχος
 • low level language – γλώσσα χαμηλού επιπέδου

M

 • macro – μακροεντολή
 • memory – μνήμη (memory address – διεύθυνση μνήμης, memory controller – ελεγκτής μνήμης, memory management – διαχείριση μνήμης)
 • microcomputer – μικροϋπολογιστής
 • microprocessor – μικροεπεξεργαστής
 • minimize – ελαχιστοποιώ, σμικρύνω
 • mode – τρόπος λειτουργίας, κατάσταση
 • module – ενότητα, κύκλωμα, μονάδα
 • monitor – οθόνη
 • motherboard ή mainboard – μητρική πλακέτα/κάρτα
 • mount – προσάρτηση
 • mouse – ποντίκι
 • multiplayer – ιδιότητα που μπορεί να έχει ένα παιχνίδι υπολογιστή να υποστηρίζει ταυτόχρονα παραπάνω από έναν ανθρώπινους παίκτες
 • multiplexer – πολυπλέκτης (multiplexing – πολυπλεξία)

N

 • network ή net – δίκτυο
 • network card – κάρτα δικτύου
 • node – κόμβος
 • noise – θόρυβος

O

 • object-oriented programming – αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός
 • operating system – λειτουργικό σύστημα
 • optical disk – οπτικός δίσκος
 • output – έξοδος
 • overflow – υπερχείλιση

P

 • parallel – παράλληλος (parallel port – παράλληλη θύρα)
 • parameter – παράμετρος
 • parser – συντακτικός αναλυτής (στάδιο της μεταγλώττισης)
 • partition – διαμέρισμα (δίσκου), τμήμα, κατάτμηση
 • path – μονοπάτι, διαδρομή
 • peripheral (device) – περιφερειακή συσκευή ή απλά περιφερειακό
 • pipeline – σωλήνωση, διοχέτευση ή διασωλήνωση (τεχνική παράλληλης επεξεργασίας)
 • pixel – εικονοστοιχείο
 • plotter – σχεδιογράφος
 • port – θύρα (αλλά και μεταφορά εφαρμογής/παιχνιδιού από μία πλατφόρμα σε άλλη)
 • printer – εκτυπωτής
 • process – διεργασία
 • program – πρόγραμμα (programming – προγραμματισμός)
 • password – σύνθημα, κωδικός πρόσβασης
 • pointer – δείκτης, δείκτης διεύθυνσης
 • port – θύρα
 • portable – φορητός
 • printer – εκτυπωτής
 • procedure – διαδικασία
 • process – διεργασία
 • processor – επεξεργαστής
 • protocol – πρωτόκολλο
 • proxy (server) – διαμεσολαβητής ή διακομιστής διαμεσολάβησης

Q

 • query – ερώτημα
 • queue – ουρά αναμονής
 • quota – (αναλογούν) μερίδιο, ποσοστό

R

 • random access – τυχαία προσπέλαση
 • real-time – πραγματικού χρόνου
 • recovery – ανάκτηση
 • recursive – αναδρομικός
 • refresh – ανανέωση
 • register – καταχωρητής
 • relational database – σχεσιακή βάση δεδομένων
 • rename – μετονομάζω
 • request – αίτηση, αίτημα
 • resolution – ανάλυση
 • response time – χρόνος απόκρισης
 • resource – πόρος
 • restart – επανεκκίνηση
 • ring topology – τοπολογία δακτυλίου
 • router – δρομολογητής (routing – δρομολόγηση)

S

 • save – αποθήκευση
 • scan – σάρωση, έρευνα (scanner – σαρωτής)
 • screen – οθόνη
 • screenshot – στιγμιότυπο οθόνης
 • script – σενάριο, σημειογράφημα
 • search – αναζήτηση (search engine – μηχανή αναζήτησης)
 • security – ασφάλεια
 • semicolon – άνω τελεία (;)
 • sensor – αισθητήρας
 • serial – σειριακός
 • serial port – σειριακή θύρα
 • service – υπηρεσία
 • server – εξυπηρετητής, διακομιστής, υπολογιστής εξυπηρέτησης (webserver – διακομιστής ιστοσελίδων, ftp-server – διακομιστής αρχείων ή καλύτερα διακομιστής προτοκόλλου μεταφοράς αρχείων, mailserver – διακομιστής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, nameserver – διακομιστής ονομάτων (μεταφράζει τα ονόματα σε διευθύνσεις ΙΡ και αντίστροφα)
 • time – server – διακομιστής ώρας
 • session – σύνοδος, συνεδρία
 • shell – κέλυφος
 • site – (δικτυακός) τόπος
 • slider – ολισθητής ή ολισθητήρας
 • slot – θυρίδα, σχισμή, υποδοχή
 • software – λογισμικό
 • sound card – κάρτα ήχου
 • source code – πηγαίος κώδικας
 • stack – στοίβα
 • start – έναρξη
 • stream (συνήθως data stream) – ροή δεδομένων
 • storage – αποθήκευση
 • stick – βλ. USB-Stick
 • string – (συνήθως character string) ακολουθία χαρακτήρων
 • structured programming – δομημένος προγραμματισμός
 • subdomain – υποσύνολο, (υπο)τομέας, υποόνομα, (υπο)χώρος
 • subnet – υποδίκτυο
 • switch – μεταγωγέας

T

 • tab – καρτέλα (όταν περιγράφει την σχετική λειτουργία ορισμένων εφαρμογών) ή στηλοθέτης/στηλογνώμονας
 • text editor – επεξεργαστής κειμένου, διορθωτής κειμένου, κειμενογράφος
 • text – κείμενο
 • texture – υφή (για εικόνες)
 • thread – νήμα
 • throughput – διαμετακομιστικός ρυθμός
 • tip – συμβουλή
 • toner – γραφίτης
 • toggle – εναλλαγή
 • transceiver (TRANSmitter – reCEIVER) – πομποδέκτης
 • transfer rate – ρυθμός μεταφοράς δεδομένων (συνήθως σε Mbit/sec ή Mbps, MB/sec, GB/sec)
 • troubleshooting – αντιμετώπιση σφαλμάτων

U

 • underscore – κάτω παύλα
 • universal – καθολικός
 • update – ενημέρωση
 • upload – επιφόρτωση ή «ανέβασμα»
 • USB stick – φλασάκι ή στικ ή στικάκι (συσκευή αποθήκευσης)
 • user-friendly – φιλικό προς το χρήστη
 • user interface – διεπαφή χρήστη, περιβάλλον χρήσης

V

 • virtual memory – εικονική μνήμη
 • virus – ιός

W

 • wearable computer – φορετός υπολογιστής
 • web – δίκτυο/ιστός
 • web browser – φυλλομετρητής διαδικτύου, πλοηγός διαδικτύου
 • web services – υπηρεσίες Διαδικτύου (πχ οι χάρτες της Google)
 • webpage – ιστοσελίδα
 • website – ιστοτόπος, ιστοχώρος
 • wireless – ασύρματος
 • window – παράθυρο
 • word processor – επεξεργαστής κειμένου
 • workstation – τερματικός υπολογιστής, σταθμός εργασίας
 • World Wide Web, www, WWW – Παγκόσμιος Ιστός, Διαδίκτυο
 • World Wide Web Consortium (W3C) – Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού

ΘΥΡΕΣ

computer ports

…την τεχνολογία, το διαδίκτυο, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια

Αρέσει σε %d bloggers: