…την τεχνολογία, το διαδίκτυο, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια