19/ 04/ 1965 | Νομος του Μουρ

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 19 Απριλίου 1965, κυκλοφορεί το τεύχος του Electronics Magazine όπου ο Γκόρντον Μουρ πρωτοδιατυπώνει σε άρθρο του τον περίφημο «Νόμο του Μουρ«, σύμφωνα με τον οποίον η ισχύς των επεξεργαστών διπλασιάζεται κάθε δώδεκα μήνες (ο νόμος επαναδιατυπώνεται σε δεκαοκτώ μήνες, το 1975 και παραμένει ως σήμερα σε ισχύ). Για την ακρίβεια, το 1965 ο Μουρ αναφέρθηκε στον αριθμό των τρανζίστορ στα ολοκληρωμένα κυκλώματα (ICs), που τότε περιλάμβαναν μόλις 60 τρανζίστορ.

Πιο συγκεκριμένα, το απόσπασμα από το άρθρο του με τίτλο «Στριμώχνοντας περισσότερα εξαρτήματα σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα«, από όπου προέκυψε ο Νόμος του Μουρ, αναφέρει:

Η πολυπλοκότητα του βασικού στοιχείου ανά μονάδα κόστους έχει περίπου διπλασιαστεί σε περίοδο ενός χρόνου. Σίγουρα, για βραχυπρόθεσμο διάστημα αυτός ο ρυθμός αύξησης θα παραμείνει, αν όχι αυξηθεί. Σε βάθος χρόνου, ο ρυθμός αύξησης της πολυπλοκότητας είναι ελαφρώς πιο αβέβαιος, αν και δεν υπάρχει λόγος να υποθέσουμε ότι δεν θα παραμείνει σταθερός για τουλάχιστον δέκα χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι το 1975, ο αριθμός των εξαρτημάτων ανά ολοκληρωμένο κύκλωμα στο βασικό κόστος θα είναι 65.000

Πράγματι, το 1975, ο Μουρ επαναδιατυπώνει το νόμο του, στην τελική του μορφή, προβλέποντας ότι ο διπλασιασμός των τρανζίστορ στο εσωτερικό του επεξεργαστή θα διπλασιάζεται κάθε 18 μήνες. Ο Νόμος του Μουρ επαληθεύεται πρακτικά για πολλές δεκαετίες έκτοτε, αν και από κάποιο σημείο και μετά λειτούργησε σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Αντί δηλαδή να διαπιστώνεται η ακρίβειά του με βάση τη φυσική εξέλιξη των επεξεργαστών, οι τεχνικοί και τα τμήματα μάρκετινγκ των κατασκευαστών τον χρησιμοποίησαν, ώστε να προγραμματίζουν την επόμενη γενιά επεξεραστών με στόχο να επιβεβαιώνουν την πρόβλεψη.

Επίσης, η γεωμετρική πρόοδος του Μουρ, έχει εφαρμογή σε ένα μεγάλο αριθμό τεχνολογικών εφαρμογών, για τις οποίες έχουν διατυπωθεί ανάλογοι νόμοι. Για παράδειγμα, τα ίδια ισχύουν για την ταχύτητα επεξεργασίας, των αποθηκευτικό χώρο των chip μνήμης και των σκληρών δίσκων, καθώς και τον αριθμό των pixels στους αισθητήρες CCD των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών.

Τα όρια του νόμου

Ο Γκόρντον Μουρ, το 2005, προέβλεψε το χρονικό ορίζοντα του νόμου του, με βάση το φυσικό όριο της σμίκρυνσης που είναι βέβαια το άτομο, τοποθετώντας το στο 2025.

Με όρους μεγέθους (του τρανζίστορ) παρατηρούμε ότι πλησιάζουμε το μέγεθος του ατόμου, το οποίο αποτελεί το φυσικό όριο. Ωστόσο θα χρειαστούν δύο ως τρεις γενιές πριν φτάσουμε τόσο μακριά. Έχουμε ακόμη δέκα με είκοσι χρόνια έως ότου αγγίξουμε το θεμελιώδες όριο, αλλά ως τότε θα έχει βρεθεί ο τρόπος να κατασκευάζουμε μεγαλύτερα chip δισεκατομμυρίων τρανζίστορ.

Στο το παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η επαλήθευση λίγο ως πολύ του Νόμου του Μουρ από το 1970 έως και το 2010, αν και παρατηρείται ήδη κάμψη, η οποία το 2013 αναμένεται να οδηγήσει στην αναπροσαρμογή του σε κάθε τρία χρόνια.

Advertisements